Сървъри IBM pSeries
p5 Server

Благодарение на опцията POWER™ Virtualization, сървърът IBM System p™ Ви позволява да увеличите продуктивността на системата и едновременно с това да имате сигурността, че всички приложения ще работят без прекъсване и срив. Вие можете да инсталирате и работите едновременно и поотделно както с AIX 5L, така и с Linux операционни системи на един и същ сървър. Технологията Micro- Partinioning™ помага да разделите системата на много логически дялове (т.нар. виртуални сървъри) и по този начин да подобрите ефективността от използването й, а лесният за използване, уеб-базиран софтуер Integrated Virtualizaion Manager (IVM) дава високоефективна консолидация на множество дялове само на един сървър.


Операционна система AIX 5L™
OC AIX 5L™, UNIX® работна среда, е специално създадена за висока производителност на приложенията. Тя Ви доставя сигурност и надеждност и от използването на  Java™ възможности, съвместимост с Linux®, висока уеб-производителност и скалируемост на управлението на сървърните клъстери. Върху фамилията продукти System p се поддържат повече от 8000 AIX 5L™ приложения.

Операционна система Linux®
Чрез отворения код на ОС Linux®,  сървърите  System p Ви предлагат възможности за намаляване на оперативните разходи. ОС Linux® дава свободата да използвате правилните приложения за една организация. Съществуват повече от 2700 Linux® приложения за System p. 

Фамилията сървъри System p Ви дават надеждност,  възможности за непрекъсваемост и лесно управление на системата. На разположение имате и сервизен процесор, хотплъг, взаимозаменяеми и непрекъсваеми компоненти, както и Chipkill™ ECC памет и динамична алокация на системните компоненти. Като резултат получавате една от най-надеждните UNIX и Linux системи, които IBM предлага.

За повече информация, посетете: www.ibm.com/systems/p/