Комуникационно оборудване
АКСИОР предлага пълната гама на комуникационно оборудване на 3COM и CISCO. Нашите сертифицирани специалисти ще Ви консултират във всяка сфера на комуникационните системи въз основа на опита им с водещи български компании в областта на банковото дело, търговията и индустрията.
3COM продукти
3COM е водещ доставчик на оригинални, практични и високонадеждни мрежови продукти, услуги и решения за пренос на глас и данни, както за корпоративни клиенти, така и за малките и средни предприятия и държавни организации. Портфолиото на 3COM в областта на интелектуалната собственост включва 1 057 американски патента.

АКСИОР е сертифициран партньор на 3COM при доставката на продукти и услуги в следните категории:
• Connectivity products (NICs, modems);
• Local Area Network (LAN);
• Wide Area Network (WAN);
• Wireless products (Wireless access points, adapters);
• Network security platforms;
CISCO продукти
Дългосрочното партньорство на IBM и CISCO е комбинация от водещото място на IBM на пазара на услуги, заедно с комплексно портфолио от технологии, хардуерни платформи, мидълуер (middleware) и IBM софтуер за управление и водещата позиция на CISCO при мрежовите продукти за Интернет. Това сътрудничество предоставя големи възможности за двете компании чрез предлагането на уникални, отворени и цялостни решения, което дава възможност на клиентите изцяло да участват в „Следващото поколение на е-бизнес”.

Като партньор на CISCO, АКСИОР има редица успешни телекомуникационни проекти, включващи доставка, инсталация и поддръжка на продуктите и решенията на CISCO Systems.