Система за управление на качеството на АКСИОР ЕООД

АКСИОР ЕООД разработи, документира, внедри и поддържа Интегрирана Система за Управление на Качеството (ИСУК), в съответствие с изискванията на международнте стандарти ISO 9001:2015, ISO 27000:2013, ISO 20000-1:2011. Тази система обобщава нашия дългогодишен опит и практика в работата с нашите клиенти и осигурява максимална защита на техните интереси за получаване на подукти и системи с високо качество при ефективно управление на процесите по доставка и разработка.