Система за управление на качеството на АКСИОР ООД

 АКСИОР ООД разработи, документира, внедри и поддържа Система за Управление на Качеството (СУК), като непрекъснато подобрява нейната ефикасност и ефективност в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Тя отразява спецификата на фирмата ни и обобщава нашия опит и практика.