Система за управление на качеството на АКСИОР ЕООД

АКСИОР ЕООД разработи, документира, внедри и поддържа Интегрирана Система за Управление на Качеството (ИСУК), в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 27000:2013, ISO 20000-1:2011. Тази система обобщава нашия дългогодишен опит и практика в работата с нашите клиенти и осигурява максимална защита на техните интереси за получаване на продукти и системи с високо качество при ефективно управление на процесите по доставка, разработка и поддръжка на внедрените информационни системи. Системата подлежи на непрекъснато осъвременяване и развитие с оглед да отговори на най-съвременните тенденциите за работа и обслужване на нашите клиенти, с цел постигане на максимална удовлетвореност от извършените от нас услуги заедно с доставените продукти и ИТ решения.