Цели по качеството на АКСИОР ЕООД за 2019 година

1. Цели по качеството на АКСИОР ЕООД за 2019

 година

1.1. Главна цел:

 

Продължаване на основната тенденция за все по-пълно и всеобхватно удовлетворяване на изискванията, очакванията и потребностите на своите клиенти и други заинтересовани страни (партньори, персонал, доставчици, общество), чрез усъвършенстване и непрекъснато развитие на Системата за управление на качеството в АКСИОР ЕООД в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015.

1.2. Цели по качеството за 2019 г.:

Шифър на целта

Качествена формулировка на целта

(наименование на целта)

Функционално звено

Количествена оценка

1

Реализацията на продуктите/услугите да се повиши спрямо нивото на 2018 г.

 

Оборот сравним с 2018 г.

1.1

 

Отдел EDI софтуер

Оборот от EDI софтуерни услуги сравним с 2018 г. + 30%

1.2

 

Отдел Маркетинг и продажби

Оборот на продажби сравним с 2018 г + 30%

2

Подобряване на инфраструктурата на фирмата

 

Стойност на инвестициите  75,000 лв

2.1

Обновяване на хардуера на работните места на служителите на Отдел Приложни продукти и Системи

Отдел Приложни продукти и Системи

                           5,000 лв.

2.2

Закупуване на софтуер за кибер сигурност

Всички отдели

                          10,000 лв.

 

2.3.

Закупуване на нов автомобил

Всички отдели

                          60,000 лв

3.

Повишаване на компетентността и квалификацията на персонала

 

Стойност на инвестициите   12,000 лв

3.1

Професионално обучение и сертифициране на служители съгласно международно признати тестове.

Отдел Маркетинг и продажби и Отдел Техническа поддръжка и приложно програмиране

                           10,500 лв

3.2

Обучение, свързано със сертификацията на Системата за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2011

 

                             1,500 лв