Цели по качеството на АКСИОР ЕООД за 2018 година

1. Цели по качеството на АКСИОР ЕООД за 2018

 година

1.1. Главна цел:

 

Продължаване на основната тенденция за все по-пълно и всеобхватно удовлетворяване на изискванията, очакванията и потребностите на своите клиенти и други заинтересовани страни (партньори, персонал, доставчици, общество), чрез усъвършенстване и непрекъснато развитие на Системата за управление на качеството в АКСИОР ЕООД в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015.

1.2. Цели по качеството за 2018г.:

Шифър на целта

Качествена формулировка на целта

(наименование на целта)

Функционално звено

Количествена оценка

1

Реализацията на продуктите/услугите да се задържи на нивото на 2017 г.

 

Оборот сравним с 2017г.

1.1

 

Отдел EDI софтуер

Оборот от EDI софтуерни услуги сравним с 2017 г

1.2

 

Отдел Маркетинг и продажби

Оборот на продажби сравним с 2017 г

2

Подобряване на инфраструктурата на фирмата

 

Стойност на инвестициите  35,000 лв

2.1

Обновяване на хардуера на работните места на служителите ат Отдел Приложни продукти и Системи

Отдел Приложни продукти и Системи

                           5,000 лв.

2.2

Закупуване на комуникационен софтуер и допълнителни дискове

Всички отдели

                          10,000 лв.

 

2.3.

Закупуване на нов автомобил за разнасяне на доставките по клиенти

Всички отдели

                          20,000 лв

3.

Повишаване на компетентността и квалификацията на персонала

 

Стойност на инвестициите   4,000 лв

3.1

Сертифициране на служители съгласно международно признати тестове.

Отдел Маркетинг и продажби и Отдел Техническа поддръжка и сервиз

                           2,500 лв

3.2

Обучение, свързано със сертификацията на Системата за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2011

 

                             1,500 лв