Мероприятия


Мероприятия за осигуряване на целите по качество на АКСИОР

ЕООД през 2018 г.:

 

 

Мероприятие

Срок

Отговорник

Ресурс

1

Обучение по СУК

постоянен

ПР

10 ч/дни

2

Обучение по охрана на труда

постоянен

ЮФ

 10 ч/дни

3

Реорганизация на виртуализация на работните процеси в цялата фирма

31.12.2018

РО

        0 лв.

4

Вътрешно обучение по Програмни Продукти на IBM

31.12.2018

РО

         0 лв.

5

Разширение и оптимизация на хардуера

31.12.2018

УФ

    8,000 лв.

5.1

Оптимизация на сървърното пространство

31.12.2018

 

           0 лв.

5.2

Разширение на дисковото пространство

31.12.2018

 

     8,000 лв.

6

Предаване на проектите в срок и без рекламации

Постоянен

Ръководителите на проекти

Бр. рекламации

7

Придобиване на сертификати за определени продукти на отдел Приложно програмиране и Техническа Поддръжка

31.12.2018

УФ

   1,500 лв.

8

Наемане на нови служители и базово обучение

01.11.2018

УФ

     10,000 лв.

9

Консултации по новите стандарти

31.12.2018

УФ

       1,500 лв.