Мероприятия


Мероприятия за осигуряване на целите по качество на АКСИОР

ЕООД през 2019 г.:

 

 

Мероприятие

Срок

Отговорник

Ресурс

1

Обучение по СУК

постоянен

ПР

10 ч/дни

2

Обучение по охрана на труда

постоянен

ЮФ

 10 ч/дни

3

Поддръжка на актуална схема на виртуализация на работните процеси в цялата фирма

31.12.2019

РО

        0 лв.

4

Вътрешно обучение по Програмни Продукти на IBM

31.12.2019

РО

         0 лв.

5

Разширение и оптимизация на хардуера

31.12.2019

УФ

    8,000 лв.

5.1

Оптимизация на сървърните ресурси

31.12.2019

 

           0 лв.

5.2

Разширение на софтуер за кибер сигурност

31.12.2019

 

     10,000 лв.

6

Предаване на проектите в срок и без рекламации

Постоянен

Ръководителите на проекти

Бр. рекламации

7

Професионални обучения и придобиване на сертификати за определени продукти на отдел Маркетинг,Приложно програмиране и Техническа Поддръжка

31.12.2019

УФ

   1,500 лв.

8

Наемане на нови служители и базово обучение

31.12.2019

УФ

     25,000 лв.

9

Консултации по новите стандарти

31.12.2019

УФ

       1,500 лв.