Систем-инженерни услуги и техническа поддръжка
АКСИОР разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, които ще Ви консултират и  предоставят водещи решения в областта на:

• системна интеграция
• комуникационни технологии
• информационна сигурност
• хардуерен сервизСистемна интеграция 

АКСИОР притежава богат опит в реализирането на интегрирани и самостоятелни технически решения за корпоративни и др. клиенти:
• Технологията обхваща етапите Planning, Installation, Configuration, Troubleshooting, Initial Administration, Initial Maintenance и е изградена въз основа на мощния IBM Global Services Method.
• Техническите решения се базират на middle и high end високо надеждните платформи IBM pSeries Servers/AIX, IBM xSeries Servers/Windows 2003 Server.
• Изграждане на високопроизводителни и защитени системи за съхранение и обработка на данни - SAN и клъстерни решения на база IBM Data Storage Servers DS4000.
• Реализиране на високоефективни решения на база домейн-контролер с активна директория, MS XChange и ISA servers.

Системните инженери на фирмата осигуряват на нашите корпоративни и SOHO клиенти консултация и поддръжка на системния и приложен софтуер.

  начало 

Комуникационни технологии

АКСИОР  изгражда и поддържа WAN, LAN, I’Net и VPN на база маршрутизатори Cisco и Linux решения:
• Стандартна услуга – изграждане по заявка на клиента Linux комуникационен сървър и интегрирани решения за сигурност включващ:
- DNS Server;
- Mail Server;
- FTP Server;
- DHCP Server;
- Proxy Server;
- Настройване “shaper” за даден адрес, измерване трафик на клиент, защита от нежелана поща.
• Комплексни комуникационни решения на база маршрутизатори Cisco;
• Отдалечено администриране на клиентски мрежи, устройства и сервизи:
  Отдалечено администриране през SSH (Secure Shel) протокол на:
- Linux сървъри;
- Специализирани дистрибуции за комуникации и сигурност PfSense, Trustix;
- Cisco маршрутизатори;
- Устройства поддържащи протокола – ZyWall, LynkSys.
  Отдалечено администриране на устройства през VPDN (Virtual Private Dial-Up Network), PPjP (Point to Point Tunneling protocol) и IPSec върху Linux и Cisco платформи.

начало 

Информационна сигурност

В областта на информационната сигурност АКСИОР  притежава голям обем разработени, тествани и внедрени решения за комуникационна и мрежова сигурност:
Сигурност в периметъра:
• Конфиденциалност (чрез MPLS VPN и IPSEC VPN);
• Идентификация (протоколи RADIUS, TACAS, Kerberos, 802.1X и др.);
• Защита от проникване, вкл. използване програмно-технически средства за централизирано и дистанционно наблюдение и поддръжка. 

Технологии за мрежова защита:
• Антивирусна защита, с актуализации;
• Firewall на ниво пакет;
• Криптирани VPN през Интернет;
• Защита/откриване от/на проникване (Intrusion Detection/Protection Systems);
• Филтриране трафик по съдържание;
• Политики за сигурност.

Защита на работни станции и сървъри (file, email) с технологии от AVG

Ефективна защита за малки и средни фирми от SYMANTEC

Информационна сигурност с технологии от McAfee

 


начало 

Хардуерен сервиз

АКСИОР е оторизиран сервиз на IBM за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на IBM xSeries Servers, IBM PC, Lenovo компютърна техника и периферия.

 

начало