eXite® АКСИОР Електронен обмен на данни (EDI)
eXite® е международен център за електронен обмен на данни, създаден преди 18 години от GS1 Австрия за нуждите на Билла и големите доставчици като Procter&Gamble, RADATZ, Henkel, Nestle, Банк Аустрия, големи логистични компании и др.
eXite® обслужва над 6000 клиенти в Централна и Източна Европа и гарантира 99.9% надеждност и сигурност на електронния обмен на данни (EDI).
eXite® позволява да бъдат обменяни над 40 от най-важните търговски документи като: Фактура, Поръчка, Потвърждение на доставка, Извлечение от сметка, Нареждане за експедиция, Платежни документи и др. между търговските партньори, банките и държавната администрация.
                                                                                                                                                                   Брошурa

Предназначение

Доставчици на Билла, Метро, Фантастико, Практикер, Баумакс и други търговски вериги;
Логистични компании, производители, дистрибутори;
Вериги от бензиностанции и техните доставчици; 

Изтегли eXite Web Client 2006                                                                                             Beam2Support           

 

 


eXite-kарта на разпространение в Централна и Източна Европа