IBM
IBM предлага оригинален софтуер, който предоставя решения за пълен контрол над ИТ средата в компании от всички величини.
Като Premier Business Partner АКСИОР предлага пълната гама от софтуерни продукти на IBM: Lotus, Tivoli, Websphere, Rational и  Information Management Software.Lotus software
Комуникация и работа в екип

Lotus Domino Collaboration е инструмент за електронна комуникация – електронна поща, планиране на времето, разпределение на задачите, адресна книга, библиотека за документи, с възможност за отдалечен достъп. Той ще осигури на фирмата Ви надеждна среда за обмен на информация с колеги, клиенти, партньори и доставчици. Lotus Domino е много повече от поща - лесно може да се разшири с целеви функции/ приложения, подходящи именно за Вашата компания.

Tivoli software
Решение за съхранение и архивиране

IBM Tivoli Storage Manager (ITSM) е централно администриран софтуер за съхранение на данни. Повечето услуги на ITSM могат да бъдат автоматизирани и планирани по време, така че да може максимално да се използват възможностите на клиентската система за съхранение. ITSM осигурява висока сигурност и надеждност и има широка поддръжка на различни хардуерни и софтуерни платформи. 

Websphere software
Разработване и интегриране на уеб приложения

IBM Websphere e софтуерна платформа, създадена на базата на фамилия приложни сървъри, основани на технологията J2EE ( Java 2 Enterprise Edition) и уеб услуги ( WebServices), позволяващи изграждане, тестване и употреба на динамични фирмени решения за електронен бизнес, които ще Ви помогнат да достигнете висока степен на интеграция.

Rational software
Средства за разработване на софтуер

IBM Rational е цялостно модулно решение, обединяващо най-добрите инструменти за разработване, интегриране и модернизация на софтуерни системи. Платформата за разработка на софтуер е изградена върху архитектурната рамка с отворен код Eclipse – основа, която позволява създаването на богати приложения.

Information management software
Събиране и управление на данни

IBM Informix Dynamic Server и IBM DB2 са базите данни на IBM, предназначени и оптимизирани за създаването на приложения, работещи с база от данни и имащи високи изисквания към надеждността. IBM Information Management software е разработен да помогне на бизнеса да управлява по-добре своите ресурси в среда на нарастваща конкуренция. 

Моля, за повече информация относно софтуерните продукти на IBM, свържете се с нас.