IBM
IBM предлага оригинален софтуер, който предоставя решения за пълен контрол над ИТ средата в компании от всички величини.
Като Business Partner АКСИОР предлага голяма гама от софтуерни продукти на IBM.Анализ
Анализ

Открийте, интерпретирайте и съобщавайте смислени модели и прозрения от данни.


Облачни компютърни ресурси
Облачни компютърни ресурси

Активирайте бърз достъп при поискване до споделени компютърни ресурси за обработка и данни. 

Изкуствен интелект
Изкуствен интелект

Включете се в информационните технологии като адаптивен партньор за човешкото начинание.

Rational software
ИТ инфраструктура

Поддържайте услугите за информационни технологии с комбинация от хардуер, софтуер, мрежи и съоръжения.

Сигурност
Сигурност

Предпазвайте компютърните системи от кражба или повреда на хардуер и софтуер и от неправилно насочване на услугите. 

ИТ Управление
ИТ Управление

Изравнете ресурсите на информационните технологии на вашата организация в съответствие с нейните нужди. 

Разработване на софтуер
Разработване на софтуер

Вземете приложения, рамки и инструменти за изграждане на софтуерни продукти. 


За повече информация, посетете https://www.ibm.com/bg-en