Кариери
Специалист по техническа и софтуерна поддръжка на услуга, Ref.#: S_2017

АКСИОР ООД търси да назначи Специалист по техническа и софтуерна поддръжка на услуга.

Изискване за предварителни познания:
1. Операционни системи – Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2003 – 2008
2. Бази данни – MS SQL, MS Access
3. Офис приложения – MS Office, OpenOffice
4. Програмиране – базови знания

Обхват на предлаганата работа:
1. Работа с клиенти и партньори по телефона и имейл по поставени проблеми и диагностицирането им.
2. Водене на кореспонденция на български и английски език с екипите по техническа поддръжка.
3. Умения за идентифициране на възникнал технически проблем, анализ и намиране на решение. Ескалиране на проблема до отдели по техническа поддръжка в България и чужбина, проследяване до намиране на решение.
4. Работа с клиентска база данни, използване на приложенията от MS Office за автоматична кореспонденция с множество адреси.
5. Регистрация на нови клиенти, работа с различни партньорски системи по регистрация. Въвеждане на данни за клиенти в клиентска база данни.
6. Поддържане на постоянни данни за обекти на партньори в различни софтуерни приложения, комуникацията им до клиентите от клиентската база данни.
7. Следване на различни процедури по регистрация, съгласуване на данни и включване на нови клиенти в комуникация с партньори.
8. Ориентация в клиентска инфраструктура и отдалечено обслужване на софтуерни инсталации.
9. Провеждане на дистанционно обучение на клиенти за работа със софтуерни приложения.
10. Извършване на отдалечена инсталация и преинсталация на софтуер, диагностика на проблеми, актуализации.
11. Тестване на нови версии и актуализации на софтуер, импортни и експортни процедури, взаимодействие с клиенти и партньори.
12. Водене на документация за софтуерни решения, версии и актуализации.
13. Изготвяне на спецификации и работа с данни в различни формати – EDIFACT, XML, IDOC и др.

Необходими лични качества:
1. Умения за екипна работа.
2. Умения за самообучение.
3. Отговорност за проследяване на технически проблеми от възникването им до окончателното им решаване.
4. Водене на ясно написана кореспонденция.
5. Търпение при изслушване на клиенти, вникване в проблема им, формулирането му и решаване.

Ако обявената позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете на info@acsior.com подробна автобиография с актуална снимка. Моля, посочете референтния номер на позицията, за която кандидатствате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Търговски Консултант-Продавач за продажба на хардуер, системен и приложен софтуер Ref.#: Sales_HSBP/2017

АКСИОР ООД търси да назначи Търговски Консултант-Продавач за продажба на хардуер, системен и приложен софтуер.

Основни отговорности:
- идентифициране, привличане и установяване на контакт с потенциални клиенти;
- организация и координация на цялостното протичане на проект – изготвяне на оферта, осигуряване на исканото от клиента решение, приключване на проекта ;
- технически и финансови решения за фирмено управление, оптимизация на бизнеса, електронен обмен на данни;
- поддържане на контакти с дистрибутори, изготвяне на необходимата документация, свързана с продажбите и финансови отчети;
- участие в изготвянето на тръжна документация;
- следене на пазара на IT системи и софтуерни приложения за управление и оптимизация на бизнес процесите - тенденции, нови технологии, конкуренти;
- участие в търговски представяния и маркетингови кампании;

Изисквания:
- Висше образование в областта на ИТ, Икономика, Математика, Информатика или други подобни;
- Опит в продажбите на приложен софтуер, цялостни IT решения за управление, техническо консултиране и/или системен анализ;
- Познания в областта на системни софтуерни платформи, компютърната архитектура, RDBS са желателни;
- Отлично владеене на английски език, немски език е предимство;
- Отлична компютърна грамотност;
- Резултатно ориентирана личност, комуникативност и умение за работа в екип;

Компанията предлага:
- предизвикателна позиция в динамична работна среда;
- вътрешно и външно обучение в съответните платформи;
- възможност за професионална реализация в областта на информационните технологии;
- конкурентно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;

Ако обявената позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете подробна автобиография с актуална снимка на info@acsior.com . Моля, посочете референтния номер на позицията, за която кандидатствате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.