На 31 май 2012 г. фирма АКСИОР ООД завърши успешно изпълнението на проект BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г.
“Повишаване на конкурентоспособността на АКСИОР ООД чрез управление на информационната сигурност...
more
На 31 май 2012 г. фирма АКСИОР ООД завърши успешно изпълнението на проект BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г.
“Повишаване на конкурентоспособността на АКСИОР ООД чрез управление на информационната сигурност...
more

На 19 март 2012 г. в гр....

more

На 20 септември 2011 г. в гр. София

moreОт 01.06.2011 г. фирма АКСИОР ООД стартира изпълнението на проект BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г....
more